U nájmů i prodejů bytů platí nová pravidla, předkupní právo je minulostí